En fråga som väckt allt större intresse för mig på senare tid är miljön. Denna obekväma fråga som vi moderna konsumtionsmänniskor knappt vill diskutera. Fast saken är den att nu har vi inte längre ett val som jag ser det. Tar vi inte itu med problemet nu så kan morgondagens samhälle bli riktigt skrämmande.

Jag och min gode vänn Torbjörn satt här om dagen och diskuterade vad ett framtida “skräckscenario” skulle kunnda vara och ju mer vi diskuterade ju mer rädda blev vi för framtiden.

Tänk efter själv, varje land som idag utvecklas har som mål att kunna ha en levnadsstandard likt den vi nu har i västvärlden och om alla tex skulle konsumera lika mycket som man gör i USA idag så skulle inte jordens resurser räcka långt. Faktum är att inte ens två jordar inte skulle räcka heller, inte tre, inte fyra heller. När man inser denna sanning så har man olika alternativ. 1. Inte låta tredjevärlden utvecklas till det vi i Väst har idag. Knappast rättvist. 2. Minska antalet människor på planeten. Vilka måste försvinna? Vilka människor har rätt att vara kvar? 3. Utveckla oss orimligt snabbt vad gäller teknik och på något mirakulöst sätt få resurserna att räcka till. Klarar vi det?.

Dagens olje konsumtion är förödande för Jorden. För att vi skall ha en rimlig chans att klara oss måste vi genast hitta alternativa bränslen. Vi måste även hitta renare energikällor än kolkraft. Tror faktiskt att kärnkraften är vår enda väg just nu. Det är naturligtvis ingen hållbar lösning på längre sikt men med hjälp av den så bromsas i alla fall utsläppen upp tillfälligt (vilket är ett måste)

Mycket kommer att förändras för oss människor och jag tror inte alla förstår vidden av förändringarna. Ta tex mediciner. Idag produceras inget vaccin i Sverige. Allt köps från utlandet. Vad kommer då hända när framtida farsoter når vårt land. Om inte Sverige startar en egen produktion av vaccin så kommer vi får det jobbigt i framtiden.

Klarar Sveriges jordbruk av att försörja vår befolkning om man tabort de drivmedel och de gödningsprodukter som krävs i dagen moderna jordbruk?

Allt eftersom jordens temperatur stiger så breder Jordens öknar ut sig mer och mer. Tillgången på sötvatten i söder blir allt mindre och mindre och redan nu ser man platser i södra Europa som för 50 år sedan var perfekta odlingsmarker, som nu förvandlats till obrukbara. Vad tar männsiskorna vägen som bor där idag när de inte kan leva där längre? Hur hanterar vi dessa “klimat flyktingar”?

Frågorna är många men svaren få. Men tänk på vad du kan göra. Varje människas lilla strå kan kanske rädda vår planet.

Några exempel på enkla saker: Försök undvika plastkassar. Kör inte de 100 meterna till affären. Ta cykeln eller gå det tjänar både du och miljön på.

OBS! Detta gäller mig, dig och alla andra.

/Magnus