Här är några bilder till.

Bilder på baksidan av huset som omgärdas av en stenmur.